Dnevi, ki so malo ekstra Družba Ninarijaste ideje za pouk

Dan boja proti revščini

Ste vedeli, da milijarda ljudi na svetu živi z manj kot enim evrom na dan?

Ste vedeli, da bodo otroci, ki odraščajo v revnih gospodinjstvih, najverjetneje ostali revni vse življenje, kar velja tudi za njihove potomce?

Ste vedeli, da v Sloveniji okoli 40.000 otrok živi v revščini?

V ponedeljek, 17. oktobra je bil svetovni dan boja proti revščini. Zato smo na šolo povabili gostjo, ki je prepotovala že velik del sveta in se srečala z nikogaršnjimi otroki, ki sami živijo na železniških postajah v Bangladešu, jedo tisto, kar najdejo na smetiščih in spijo v kartonih na cesti; z otroki z Madagaskarja, ki namesto v šolo, hodijo na delo v kamnolome, krpajo ceste v vročini brez vode in hrane in šivajo kavbojke za 10 centov na dan.

Staša Lepej je ob svojih fotografijah o vsem tem pripovedovala četrtošolcem in petošolcem, ki se jih je predavanje zelo dotaknilo. Tudi učiteljice smo kar težko dihale. Zelo smo ji hvaležni, da je z nami podelila te dragocene izkušnje, saj smo zaradi nje lahko za kratek čas potovali, malo bolj spoznali svet in bili hvaležni za to, kar imamo.

Cel dan smo namenili pogovoru o revščini. Razmišljali smo o tem, zakaj lahko nekdo postane reven, kako težko je življenje revnih in kako jim lahko pomagamo. Pa o tem, kakšen privilegij nam je usoda namenila, ker smo rojeni na tem delu sveta in ne odvrženi na ulice v državi tretjega sveta.

Otroci so izdelali družabne igre, naredili plakate, slike, s katerimi želijo ozaveščajo ljudi o tem, da je revščina tudi med nami in da moramo poskrbeti za ljudi, ki se s težavo prebijajo iz meseca v mesec.

Pogovarjali smo se o raznih akcijah, zbiranju stvari … Eden od fantov je tako v svojem bloku takoj šel v akcijo in začel zbirati igrače. Mamica pravi, da je škatla že skoraj polna in da jo bodo odnesli na Rdeči križ. Otroci so res neverjetni. ❤️

Dan smo zaključili z mislijo, da moramo sprejemati sošolce enakovredno, četudi nimajo vsi najnovejših znamk superg, oblačil po zadnji modi in sijoče peresnice.


PROJETNI DAN

Cilji:

 • ozaveščanje učencev o svetovni problematiki revščine,
 • učenci spoznajo drugačen način življenja otrok – otroci, ki živijo v revščini,
 • Učenci se zavedajo, da je revščina problem, ki pesti države po vsem svetu – tudi v Sloveniji.
 • medpredmetno povezovanje,
 • navajanje učencev na timsko in raziskovalno delo,
 • izdelava preprostih izdelkov,
 • vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole.

DISKUSIJA
Učitelj učence vodi s pomočjo Nearpoda, na katerem so vprašanja o revščini – kako jo doživljajo sami, kdo je za njih reven, kako lahko pomagamo revnim …

Nearpod:

https://np1.nearpod.com/sharePresentation.php?code=a7e845b21889bd39e821daaa9be8de35-1

Učitelj vodi diskusijo, učenci odgovarjajo s pomočjo tablic in s pogovorom.

REVŠČINA V SLOVENIJI IN EVROPI
Učiteljice učencem predstavimo nekaj dejstev o revščini na svetu, pa tudi v Sloveniji in Evropi.
Predstavitev je tu:

https://www.canva.com/design/DAFOd3Uj384/87zW9WLkIXTJ4gZveAxepA/view?utm_content=DAFOd3Uj384&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Ogledamo si revščino v številkah na zemljevidu:
https://worldpoverty.io/headline

In filmček o Angležu, ki se vsak dan spopada z revščino:
https://www.youtube.com/watch?v=93gQvRl_lbg

PROJEKTNO DELO UČENCEV
Učitelj učencem pove: Ste skupina super herojev, ki bo danes reševala svet. Vaša misija je, da na svetu/v Zagorju/mogoče samo na naši šoli pomagate ljudem, ki so revni. Kaj bi lahko naredili? Kako ustaviti revščino?

Torej:

KAJ LAHKO VI NAREDITE, DA BO V SVETU MANJ REVŠČINE?

To je življenjsko vprašanje, ki bo vodilo delo vseh skupin pri projektnem delu.

Naloga učencev bo, da razmišljajo o vprašanju, nanj iščejo odgovore in na to temo pripravijo izdelek.

Lahko delajo v skupinah, ki so se že tvorile, lahko v paru, lahko tudi individualno.

Učitelj poda par predlogov, učence pa spodbuja, da razmišljajo izven okvirjev.  

KRITERIJ:

Učenci skupaj z učiteljico določijo kriterij, po katerem bodo ocenili izdelek.

KRITERIJ USPEŠNOSTI:

 • Izdelek je povezan s temo revščina.   
 • Izdelek je estetski, urejen, natančen.   
 • Učenec/skupina učencev predstavi izdelek na zanimiv način.
 • Člani skupine med seboj sodelujejo in se dogovarjajo.


Nekaj predlogov:


1. Umetniško delo: Naslikajte sliko, napišite zgodbo, pesem, izdelajte strip na temo revščina.

2. Ustvarite izdelek, ki bo ljudi ozaveščal o revščini.

3. O revščini se izobrazite in predstavite informacije, ki ste jih našli: Poišči zgodbe, zberi številke, izvedi anketo …

4. Pripravi poseben projekt/izdelek/igro/akcijo/ …

PREDSTAVITEV IZDELKOV

Učenci izdelke predstavijo sošolcem. Po vsaki predstavitvi pregledamo, če so učenci upoštevali vse kriterije. Izpostavimo, kaj je bilo dobro, učence pohvalimo, se pogovorimo o tem, kaj bi lahko naredili še drugače, kako bi lahko še izboljšali svojo predstavitev (sendvič ocena).

RAZSTAVA
Vsi sodelujoči pripravimo razstavo na panojih.

Foto: Staša Lepej