Ninarijaste ideje za pouk Slovenščina

Sopomenke, večpomenke, protipomenke …

Besede, besede, besede …

Razskovalci so tokrat iskali besede. Besede, ki so bile skrite po celem razredu (in skrite so bile zeeeeeeeeelo :)).

Ko so besedo našli, so jo zapisali v zvezek. Ko so jih našli vseh sedem, pa so med njimi iskali povezave: sopomenke, nadpomenke, podpomenke, besede iz iste besedne družine … Eno besedo so morali še deliti in poiskati naglašen samoglasnik.

Učenec, ki je našel največ besed in povezav med njimi, je lahko izbiral igro dneva. ?

Pred tem pa smo si ogledali še lansko filmsko uspešnico: