Dnevi, ki so malo ekstra Družba Igre, druženje, bondanje Lepe reči Ninarijaste ideje za pouk O stereotipih

Dan junakov s posebnimi potrebami

Prejšnji teden so učenci prišli v čisto posebno učilnico. V učilnico junakov – ljudi s posebnimi potrebami.

Dan smo začeli s čisto pravo junakinjo Tajo. Tajo, ki je preživela tako hudo prometno nesrečo, da jo sprva sploh niso oživljali, ker so mislili, da je več ni. Tajo, ki so jo pokrpali “tule po roki in tule po nogi, pa komolec, pa še tule po medenici in tule imam šive, pa v glavi imam luknjo, tam lasje ne rastejo.” Tajo, ki je se je s svojo dobro voljo in nasmehom, ki ji dejansko sega tja do konice ušes, na novo učila jesti, govoriti, brati, pisati, hoditi in celo uporabljati stranišče. Tajo, ki se je na novo naučila vse to in po tem še naredila maturo, faks, našla službo in zlatega fanta in zraven dobila še enega manjšega. ???? Tajo, ki se niti enkrat v življenju še ni pritožila nad tem, da se je to zgodilo ravno njej. Pravi, da je tako že moralo biti.

In kaj so rekli otroci, ko jim je povedala svojo zgodbo?

“To ni junakinja. To je superjunakinja.”

DELAVNICE

Po predavanju pa so otroci obiskali delavnice v razredu.

Delavnica: SLEPOTA

 • Dva učenca si zavežeta oči. Eden se postavi na en konec razreda, drugi na drugega. Njuna naloga je, da se najdeta. Drugi jih pri tem varujejo.
 • Vsi učenci si zavežejo oči. V vrečki so različni predmeti. Določite učenca, ki bo vodja in si zavežite oči. Vodja povleče predmete iz vrečke in jih podaja drugim. Kot skupina poskušajte prepoznati predmete.
 • Zavežite si oči in s kockami poskušajte sestaviti hišo. Lahko v parih, lahko individualno ali skupinsko.

 Delavnica: GIBALNA OVIRANOST

 • Igra kamen, papir, škarje: Predstavljajte si, da ste brez rok. Izmislite si nova pravila za igro kamen, škarje, papir, kjer ne uporabljate roke.
 • Slikanje skupinske slike: Na velik plakat ustvarjate skupinsko sliko, vendar pri tem ne uporabite rok.


Delavnica: GLUHOST

 • Nataknite si slušalke, v njih je glasba. Eden v skupini si izmisli besedo, ki jo poskuša povedati učencu s slušalkami. Učenec poskuša ugotoviti za katero besedo gre.
 • Naučite se, kako se v znakovnem jeziku reče »rad/a te imam« in to nato pokažite enemu od sošolcev/sošolk.
 • Z voščenkami narišite obraz – vsi skupaj en obraz, vendar se pri tem ne smete pogovarjati.

 Delavnica: UČNE TEŽAVE

 • Nekateri ljudje imajo velike težave s pisanjem. Poskušajte pisati s tisto roko, s katero običajno ne pišete, da boste videli, kako se počutijo. Zapišite nekaj misli o današnjem dnevu.
 • Nekateri ljudje imajo težave z branjem in imajo bolezen, ki se ji reče disleksija. Poskenirajte qr kodo in poskušajte prebrati tekst.
  https://pritrznik.si/disleksija/disleksija.html
 • Nekateri ljudje imajo velike težave z razumevanjem navodil. Preizkusite se, kako je to in poskušajte narisati spodnjo nalogo:
  “Narišite krajino svojih sanj. Uporabite barve, ki jih čutite, in dodajte elemente, ki vas osrečujejo. Ne pozabite na vonj svežega zraka.”

      Delavnica: ADHD

 1. Napišite zgodbo v nadaljevanju. Vsak učenec mora napisati eno poved. Vendar pa ga morate drugi pri tem motiti – lahko ga kaj sprašujete, se pogovarjate, mu žvižgate … Ko zapiše poved, nadaljuje drugi učenec.
 2. V kuverti so izzivi. Za vsak izziv imate natanko 1 minuto in nič več – ko se obrne peščena ura, se morate premakniti na drugo nalogo. Vsak naj začne pri svoji nalogi, nato se zamenjate.
 • Naloge:

– Sestavi sestavljanko.
– Nariši svojega družinskega člana.
– Preobleci barbiko.
– Sestavi čim več besed iz črk e, m, k, l, a, n, o, b.

Reši matematične izzive:

1. Otroci so se odpravili na izlet v živalski vrt. Na pot se odpravijo s 35 učenci in 5 učitelji. Na vsakem avtobusu lahko sedi 40 potnikov. Koliko avtobusov potrebujejo, da lahko sprejmejo vse?
2. Otroci organizirajo prodajo peciva, da bi zbrali sredstva za svoj razredni izlet. Spekli so   150 keksov in jih enakomerno razdelili v 6 škatel. Koliko keksov je v vsaki škatli?
3. Otroci načrtujejo prireditev ob dnevu odprtih vrat. Imajo 250 vodnih balonov in jih želijo enakomerno razdeliti med 10 ekip. Koliko vodnih balonov dobi vsaka ekipa?

Sklepni del:

Učenci poročajo, kako so se počutili na delavnicah. Pokažejo svoje izdelke in delijo izkušnje. Učitelj poudari, da se je danes na delavnicah mogoče kdo zabaval, vendar naj si predstavljajo, kako težko je tako živeti vsak dan. Pove tudi to, da imajo nekateri otroci več motenj (downov sindrom …).

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Ogledamo si posnetek Infodrom – Družinski člani s posebnimi potrebami: https://www.youtube.com/watch?v=1WhhAfBg6kg

Tudi slepi berejo: https://www.youtube.com/watch?v=Loanwt233JQ

Učitelj lahko postavlja vprašanja:

Ali ste kdaj sodelovali ali imeli prijatelja s posebnimi potrebami? Kako je bilo?
Zakaj je pomembno, da sprejemamo otroke, ki so drugačni od nas?
Kako lahko pomagamo otrokom s posebnimi potrebami, da se bolje vključijo v skupnost?
Kaj lahko storimo, da bi ustvarili okolje, ki je vključujoče za vse otroke?
Kaj bi lahko naredili, da bi pomagali otrokom s posebnimi potrebami, ki so del naše skupnosti ali šole?

PROJEKTNO DELO UČENCEV – avtentična naloga


Naloga: “Raziskovanje in razumevanje raznolikosti”

Navodilo za učence:

Danes se bomo skupaj potrudili, raziskali in poskušali razumeti izkušnje ljudi s posebnimi potrebami. Cilj te naloge je, da izboljšamo naše razumevanje raznolikosti ter ustvarimo vključujoče okolje v naši šoli.

Koraki naloge:

 1. Izberite temo:

Vsaka skupina naj izbere določeno vrsto posebnih potreb, ki jo želite bolje spoznati (na primer slepota, gibalna oviranost, gluhost, učne težave, govorne težave, avtizem, psihične, čustvene težave, zdravstvene težave, downov sindrom, adhd, …).

 1. Raziskava:

Raziskujte o izbrani vrsti posebnih potreb. Uporabite splet ali knjige, da boste bolje razumeli izzive, talente in vsakdanje izkušnje ljudi s tovrstnimi potrebami. Svoje ugotovitve nekam zapišite.

 •  Junak:

Na podlagi vaših raziskav si izmislite junaka, ki ima izbrano posebno potrebo. Junak naj ima edinstvene značilnosti, ki mu pomagajo premagovati izzive.

 • Pisanje Zgodbe:

Napišite kratek odlomek ali zgodbo o svojem junaku. V besedilo vključite informacije iz raziskave, pa tudi svoje misli in občutke o raznolikosti.

 • Ilustracije:

Narišite ilustracije, ki prikazujejo vašega junaka in njegove izjemne lastnosti. Barvite ilustracije naj odražajo pozitiven odnos do raznolikosti.

 • Oblikovanje Knjige:

Iz vseh junakov vsake skupine bo na koncu nastala knjiga Posebnih junakov.

Kako kot učiteljica vem, da je naš projekt uspel? Ker so se na koncu dneva učenci med seboj pogovarjali o tem, da so se danes sicer res zabavali, v resnici pa s ljudje s posebnimi potrebami zares heroji!

Za učitelje: Še dokument, v katerem najdete navodila za delavnice: