Matematika Ninarijaste ideje za pouk

Štafetna poštevanka

Danes smo komaj čakali, da bomo zunaj šibali, vriskali in računali. Pa je močan dež izračunal drugačne račune. ?

Ampak mi se ne damo. Šibali in računali smo kar v razredu. Vriskali pa malo bolj potiho. ?

Razdelili smo se v tri skupine. Na tablo sem narisala tri kroge poštevanke. Vsaka skupina je morala v zunanje dele svojega kroga zapisati rezultate. Najprej je tekel prvi učenec, zapisal eno rešitev, se vrnil k skupini in potem je tekel drugi …

Hec pa je bil, da sploh niso tekali. Ker smo bili v razredu, se mi je utrnila genialna rešitev in tako so se učneci do table prebijali kar pod klopmi. Šport + zabava + računanje + sodelovanje. ?

Kroge smo zamenjali, zmagala pa je najhitrejša skupina, ki je imela vse prav.

Ker je bil poligon že pripravljen, smo na tak način ponovili še pridevnike in samostalnike. Prvi učenec je zapisal pridevnik, naslednji je pridevniku dodal samostalnik … Postavili smo si izziv, da se spomnijo čim bolj smešnih povezav. Tako smo dobili smrdljive nogavice, srčkaste zobe, strganega konja (karšenkoli konj že to je? ?) in podobne rahlo čudne stvari. ?

Na dež pa smo pozabili … ?