Ninarijaste ideje za pouk Slovenščina

Velika začetnica

Snov se da ponavljati na sto in en način. Ko smo se naučili uporabe velike začetnice, smo jo ponavljali takole. Učenci so se razdelili v skupine, moje navodilo pa je bilo preprosto: pripravite dejavnosti za svoje sošolce o veliki začetnici. Lahko pripravite karkoli. Lahko so to pesmi, kviz, igra …

In iskrica je gorela.

Pripravili so družabne igre, kvize, pesem, ki so jo celo uglasbili po znani pesmi, nekateri so se spremenili v učitelje in odpredavali pravila. Ob tem so ponavljali, se zabavali, se zraven učili in učili še druge.