Dnevi, ki so malo ekstra Družba Igre, druženje, bondanje Lepe reči Ninarijaste ideje za pouk O stereotipih

SELF LOVE – Rad/a se imam

DEJAVNOSTI:

V našem eTwinning projektu The All Star Gangs je bil mesec januar posvečen ljubezni do samega sebe – self love.

Dejavnosti so potekale takole:
Vsak dan smo zjutraj zavrteli »self love wheel«.

Povezava do kolesa:
Self Love Wheel

Na kolesu so vprašanja:

What do you love about your body?

What is the thing that you are really good at?

I’m proud of myself for … ?

What do you love about your culture?

What do you love about your gender?

What do you love about your family?

My classmates say I’m great at … ?

Prebrali smo izžrebano vprašanje, otroci pa so v skupinah razmišljali o odgovorih. V vsaki skupini so poiskali eno stvar iz vprašanja, ki je bila skupna vsem v skupini. Na primer: Vsi otroci so našli eno skupno stvar, v kateri so dobri čisto vsi (slikanje, tek, glasba, igranje Minecrafta …).

Pri vsaki temi smo si vzeli čas in se pogovorili o njej.

  • Naše telo: Pogovarjali smo se o vplivu znanih oseb na sprejemanje naših teles. In o tem, kako sprejemanje telesa vpliva na nas. O pomenu zdravja za naše telo. O tem, kako se telo spreminja.
  • Naše dobre lastnosti: Kako pomembno je, da negujemo, skrbimo, razvijamo naše talente, tisto, v čemer smo res dobri. Kako dobri šele lahko postanemo, če se trudimo in se učimo novih spretnosti.
  • O ponosu: Pomembno je, da smo ponosni nase, kadar nam stvari uspejo. Pa tudi, kadar nam ne, pa se trudimo, da bi nam. Da znamo sprejeti kompliment. Da se ustavimo, si čestitamo, proslavimo majhne in velike zmage.
  • Narodnost, kultura: Pogovarjamo se o tem, kaj in kakšna sploh je naša kultura, kakšni sploh smo Slovenci/Zasavci, kakšne dobre lastnosti imamo, kaj je lepega v naši kulturi in kako pomembno je, da jo ohranjamo.
  • Spol: Pogovarjamo se o spolnih stereotipih.

Lučka in Tine

  • Družina: Kako negujemo odnose, skrbimo drug za drugega, si pomagamo. Tisti dan naredimo dobro delo za družinskega člana (pomoč, pohvala, prijazno sporočilo …). 


MOJA KARIKATURA
Narišemo svojo karikaturo, vendar poudarimo stvari, ki so nam na nas všeč. (Imam lepe oči, zato bom narisal ogrooomne oči na svojem obrazu).

ZAKAJ SEM NAJ? 

Učenci na sredino lista zapišejo svoje ime. List pustijo na mizi. Naloga vsakega učenca je, da na sošolčev list zapiše vsaj eno NAJ stvar/lastnost, za katero misli, da jo sošolec – napisan na listu ima. 
Domača naloga učencev: Vprašaj starše, kaj jim je najbolj všeč na tebi.

DELOVNI LIST SELF LOVE 

Učencem preberem pesem.

Jessica McDonald: ALL OF ME

My hands are for clapping,

my arms can hug tight,

my fingers can snap,

my legs are for jumping,

my eyes help me see,

this is my body

and I love all of me.


Skupaj analiziramo pesem: Zakaj imamo roke, noge, prste … Učenci dodajajo svoje ideje.

Učenci izpolnjujejo delovni list: Self love. Učenci, ki dovolijo, da njihove stvari preberemo na glas, liste zložijo na kupček. Njihove odgovore glasno preberem, ostali pa ugotavljajo osebo, ki je zapisala odgovore.

Zaključni pogovor: Pogovor o tem, da naše samozavedanje, ljubezen do samega sebe vplivajo na naše doživljanje sveta in na našo vlogo v svetu. Iščemo načine, kaj lahko sami naredimo, kadar se ne počutimo dobro, kje lahko poiščemo pomoč.

Delovni list SELF LOVE najdete tu:

https://www.canva.com/design/DAE0ZlqM00w/1AG1B1lmw5C7tnwnC2clMw/edit?utm_content=DAE0ZlqM00w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton